Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych osobowych

Uprzejmie informuję, że Andrzej Jedynak, działający pod firmą Andrzej Jedynak, ul.27 Grudnia 39, 04-665 Warszawa, tel. kontaktowy: 692 480 192, adres e-mail: sklep@andrzejjedynak.pl, jest administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji na stronie internetowej oraz składania zamówień, a także uzyskanych w drodze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, realizowanego na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu podjęcia czynności niezbędnych do wykonania umowy, takich jak dostarczenie zamówienia, śledzenie statusu zamówień, stworzenie historii zamówień zarejestrowanych użytkowników, wypełnienie faktury oraz innych dokumentów wymaganych w związku z rejestracją prowadzonych transakcji handlowych. Z tego powodu podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu zarejestrowania konta lub złożenia zamówienia. Bez podania wymaganych danych dokonanie tych czynności nie będzie możliwe.

Po zawarciu umowy możemy przetwarzać Państwa dane, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, zgłoszone przed zawarciem umowy.

W przypadku wyrażenia na to zgody dotyczące Państwa dane osobowe będą również przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania. Przetwarzanie to odbywa się przez automatyczne wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem adresu ip, plików cookies oraz danych automatycznie przekazywanych przez Państwa przeglądarkę internetową w celu jak najlepszego dostosowania prezentowanych i przesyłanych treści do Państwa potrzeb oraz ułatwienia poruszania się na stronie internetowej (np. przez automatyczne uzupełnianie danych w polach formularzy na stronie internetowej).

Podane przez Państwa dane mogą być wykorzystywane również do prowadzenia marketingu internetowego usług, w tym przekazywania Państwu informacji handlowych, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Niewyrażenie przez Państwa zgody marketingowej nie pozbawia Państwa możliwości skorzystania ze sklepu internetowego.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w każdym czasie odwołać, wysyłając e-mail na adres: sklep@andrzejjedynak.pl.

Jeżeli odwołają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do świadczenia danej usługi, dla której świadczenia konieczna jest Państwa zgoda, to tej usługi nie będziemy mogli zrealizować.

Możemy także przetwarzać Państwa dane z uwagi na nasz uzasadniony interes (np. obrona przed roszczeniami prawnymi), jak również wtedy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na przykład wynikającego z przepisów podatkowych.

Okres przechowywania danych

Podane przez Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas, w którym realizowane jest Państwa zamówienie a także okres, przez który państwo mogą  skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy po zrealizowaniu zamówienia.

Po wykonaniu zamówienia dane mogą być dalej przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia Państwa innych zgłoszeń dotyczących zrealizowanego zamówienia, zgłaszania roszczeń, świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta (w przypadku rejestracji na stronie) oraz dostarczania zamówionej informacji marketingowej.   

Odbiorcy danych

W celu realizacji Państwa zamówienia, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie doręczania przesyłek oraz firmom obsługującym systemy przetwarzania informacji, przy pomocy których działamy
(np. podmiotom utrzymującym naszą stronę internetową). Przekazane przez nas danych nastąpi wyłącznie w celu wykonania Państwa zlecenia, obsługi Państwa konta oraz przekazania Państwu informacji marketingowych - o ile wyraziliście Państwo na to zgodę.

Możemy jednak ujawnić Państwa dane właściwym organom władzy publicznej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom i zleceniobiorcom w celu obrony naszego  uzasadnionego interesu, np. w związku z roszczeniami prawnymi.

Prawa, które Państwu przysługują

Mogą Państwo w każdej chwili:

1)    wycofać zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych;

(cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem)

2)    żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych;

3)    żądać wglądu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

4)    żądać sprostowania przetwarzanych przez nas danych osobowych;

(jeżyli posiadane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe)

5)    żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych;

(np. zaprzestania przetwarzania przez konkretnych danych lub podejmowania określonych czynności wobec nich)

6)    żądać przeniesienia przez nas Państwa danych osobowych;

(jeżeli chcą Państwo otrzymać od nas kopię danych osobowych, które są przez nas administrowane)

7)    sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych;

(z uwagi na Państwa szczególną sytuację albo wobec stosowania marketingu bezpośredniego)

8)wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych)

Dane do kontaktu

Skorzystać z powyższych praw mogą Państwo w szczególności przez kontakt z Nami poprzez e-mail sklep@andrzejjedynak.pl . Zachęcamy również do kontaktu w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości (pod tym samym adresem e-mail).